سپهر رایانه

0 0 0
HDMI
%0

کابل HDMI 1.5

35,000 تومان

%8

VGA TO HDMI

170,000 تومان

<p>اتصال کامپیوتر به تلویزیون HDMI&nbsp;</p> <p>ورودی VGA&nbsp; خروجی HDMI</p>

ورود چت تماس جستجو